Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Vật tư thiết bị Linh Huy

FB TW G+
Công ty TNHH Vật tư thiết bị Linh Huy

0934 868 989

Hỗ trợ 24/7 - Thứ 7 & Chủ Nhật


Vành chèn (Bộ bịt kín)

Standard mechanical seal

CM110(110)
CM110(110)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CM105(105)
CM105(105)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CM112(112)
CM112(112)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CM113(113)
CM113(113)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Independent core mechanical seal

CM8(CM8B)
CM8(CM8B)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CM36
CM36

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CM4(CM4B)
CM4(CM4B)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CM28
CM28

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Bellows mechanical seals

CM65 (C65) Kelong
CM65 (C65) Kelong

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Burgmann CM85N (BGMF)
Burgmann CM85N (BGMF)

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CMDBM (DBM) Kelong
CMDBM (DBM) Kelong

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

CMB02
CMB02

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Desulfurization stirred mechanical seal

Kettle type 2004/200
Kettle type 2004/200

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Kettle type 202/204
Kettle type 202/204

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Zhejiang Hengfengtai
Zhejiang Hengfengtai

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

America SHARPE Sharp
America SHARPE Sharp

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Graphite \ rubber quality

Sealing parts
Sealing parts

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết

Rubber products
Rubber products

G7, Đài Loan, Trung Quốc

Xem chi tiết